Projekter Borgerbudget 2017

Skak i Rudme

Vi er nogle børn fra Rudme som gerne vil spille skak. Det vil vi gerne både udenfor og indenfor efter skole tid, bla når vi går i klub.

Svævebane og klatrepyramide

legeområde, som er gammel og nedslidt og noget som vores forældre selv har bygget. Vi har været samlet en masse børn fra Rudme Friskole og fået en ide vi gerne vil søge borgerbudgettet om penge til. Det er et klatrestativ formet som en pyramide og en svævebane det går ned fra toppen af pyramiden. Vi tror det kan kombineres.

Harley Moon-car Twin

Legepladsen på Rudme Friskole har nogle moon-cars, men ingen hvor man kan sidde to og flere børn på. Og en som også de store børn må lege på.

Pannabane

Vi er nogle af børnene på Rudme Friskole som er kommet med denne ide. Vi mangler i Rudme en god bane til at spille minibold. Det har vi ikke. En 'Pannabane' vil være en drøm. Det er at sjovt og godt spil for os. Og noget vi alle kan være med til både de store og små børn.

Vantinge - en virtuelle landsby om føje år

Kan vi udvikle Vantinge forsamlingshuset til et multihus med rum til andet end fester – og give plads til et righoldigt liv på landet for børn, unge, voksne og gamle? Udfordringen er et mere attraktivt hus - tilgængeligt for anden anvendelse.

Fra Boldbane til Fællesområde

Projektet indebærer en ændring af den gamle boldbane i Krarup fra kun at være fodboldbane til dels at være et område med idrætsaktiviteter og til dels at være et lærings/aktivitets og oplevelsesområde. Aktivitetsområdet vil bestå af beplantning, madpakkehus, redskaber, bålplads, shelters mm.

Pinsefest a la 1980

Genoplivning af pinsefest i Hillerslev, som foregår på græsplænen ved klubhuset d. 26. maj 2018 i telt med spisning og levende musik.

Balance/tarzanbane ved Espe Skole & Børnehave

Vi kunne tænke os at få lavet en balance/tarzanbane, som kan benyttes af både børnehave og skole. Banen kan også benyttes af SFO-børn om eftermiddagen.