Forfatterarkiv: Tina Ellegaard

Besked fra Kommunen ang. tidligere ansøgte borgerbudget penge.

Kære alle Borgerbudget projekter samt lokalråd/arbejdsgrupper

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har den 21/3-2018 besluttet, at alle projekter, der har fået tildelt midler fra
Borgerbudget-puljen, har to år til at afslutte deres projekt. Dette gør sig også gældende for alle projekter fra
Borgerbudget 2017. Det vil sige, at alle Borgerbudget-projekter skal være afsluttet d. 21/3-2020.

Samtidig er der et ønske om at kunne følge projekterne tættere og fortælle om dem, derfor skriver vi til jer for
at få en status på, hvor I er lige nu. Benyt nedenstående skema til at sende status retur. Aktuel status vil blive
præsenteret for politikerne samt bliver lagt på www.fmk.dk/borgerbudget – medsend gerne et foto fra projektet.

 

Status Borgerbudget 2017
Navn på projektet:
Kort beskrivelse af projekt:
Hvem får særlig glæde af projektet:
Status på projektet:

(Er projektet påbegyndt, ikke påbegyndt eller undervejs?)

Det er vigtigt at alle svarer tilbage, så vi kan lave en samlet oversigt, gerne sendes den 10. august 2018.

Oversigten sendes retur til anwof@fmk.dk

Manglende udbetaling
Hvis I endnu ikke har fået udbetalt midler til jeres projekt, så bedes I oprette en elektronisk faktura på www.virk.dk.
Her skal I bruge EAN nr. 5798006900732 og oplyse, at det drejer sig om Borgerbudget 2017.

Ydermere må I meget gerne tilføje, hvor I kommer fra, og hvilket projekt det drejer sig om.

Eksempel: Borgerbudget 2017, Bøgebjerg (multibane)

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Thomas på thork@fmk.dk eller tlf. 572533296.

 

Du kan læse mere om, hvordan du opretter en elektronisk faktura på www.fmk.dk/bogerbudget.

 

 

Med Venlig Hilsen

Louise Heinsen Møller

Politik og Strategi

 

Tinghøj Allé 2, 5750
Mobil: 72 53 11 58

www.fmk.dk

Der sker en masse nyt på hjemmesiden www.haandenundermidtfyn.dk

Vi sætter nu gang i hjemmesiden og ønsket om en fælles kalender.  Vi har ansat en studentermedhjælper  Anton i en kortere periode til at hjælpe med at  sætte fut i hjemmesiden

Borgerforeninger og lokalråd, hal  samt lokalblade bliver de første i rækken der får tilbud om at ligge events ind i vores fælles kalender.   Herefter kommer skoler , idrætsforeninger, kirke, forsamlingshuse….osv.

Målet er at alle ligger deres events op i kalenderen, så vi ved, hvornår der sker hvad i lokalområdet.

Der kommer et fælles opfølgningsmøde den 26/9 kl 19.00 i Espehallen , hvor alle er velkommen til at komme med input til mangler på hjemmesiden og lære mere om hvordan man ligger events og nyheder op på hjemmesiden,

 

 

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder tilskud til bedre bredbån

Mangler du bredbånd? Så kan du og dine naboer nu igen søge midler til at etablere bredbånd via Energistyrelsens bredbåndspulje. Fra i år giver Faaborg-Midtfyn Kommune desuden 1.000 kr. i tilskud pr. husstand.

Siden 2016 har Energistyrelsens bredbåndspulje uddelt midler, der hjælper borgere med at etablere bredbånd. I år stiger puljen fra 40 mio. kr. til 100 mio. kr.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne være behjælpelig med, at alle borgere i kommunen får adgang til hurtigt internet. Derfor tilbyder vi en kommunal medfinansiering på 1.000 kr. pr husstand, der er med i et projekt, som ansøger bredbåndspuljen.

Hvem kan søge om midler?
Er din bredbåndshastighed på maksimalt 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, kan din adresse være på Energistyrelsens liste over de adresser, der kan søge om tilskud fra bredbåndspuljen i 2018.

Fra i år bliver det desuden lettere for borgere i tyndt befolkede områder at samle point nok til at få del i midlerne.
Styrelsen forventer at offentliggøre hvilke adresser, der kan søge om tilskud i 2018 den 18. juni.
Informationsmøde på Odense Rådhus
I forbindelse med bredbåndspuljen 2018 inviterer Energistyrelsen til informationsmøde onsdag den 20. juni 2018 kl. 16-18 på Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Vigtige datoer for bredbåndspuljen 2018

Medio juni: Ansøgningsrunden for 2018 åbner
15. august: Frist for at gøre indsigelse over adresse på bredbåndskortet
17. september 2018: Sidste frist for at annoncere et bredbåndsprojekt
15. oktober 2018: Frist for at søge tilskud fra bredbåndspuljen i 2018.

Yderligere oplysninger, kontakt

Strategisk udviklingskonsulent Thomas Røddik Konradsen, tlf. 72 53 32 96 eller e-mail thork@fmk.dk.

Læs mere om bedre bredbånd i Faaborg-Midtfyn Kommune på www.fmk.dk/bredbaand

Vedligeholdende træning i Espe Hallen i samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune

 

 

 Vi er glade for at informere om at vi har indgået en aftale med Faaborg Midtfyn Kommune

om benyttelse af vores lokaler til vedligeholdende træning.

Træningerne er i fuld gang og både kommunens personale og ikke mindst borgerne er glade ved det nye tiltag som gør at de kan behandles i deres nærområde

 

 Hvad er vedligeholdende træning ???

Kommunerne har siden kommunesammenlægningen i 2007 indtaget en stadig større rolle i det samlede sundhedsvæsen.

Kommunerne løser således i stigende grad komplekse sundhedsopgaver for særligt sårbare og udsatte målgrupper med højt uddannet og specialiseret personale.

Sundhedsopgaverne løses i det såkaldte nære sundhedsvæsen, der dækker over kommunernes evne til at tilbyde sundhedsløsninger tættere på borgerens hverdagsliv samt med et bredt rehabiliteringsbegreb, der involverer en bred pallette af såvel somatiske, psykiske, sociale og arbejdsmarkedsrettede ydelser.

Hertil kommer, at demografiske ændringer resulterer i flere ældre, flere med kroniske sygdomme samt flere med en uhensigtsmæssig livsstil.

Formål

Formålet med prøvehandlingen er dermed at tilbyde borgere vedligeholdende træning tættere på deres nærmiljø

Målgruppe

Borgerne modtager vedligeholdende træning efter Serviceloven § 86 stk. 2:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Indhold

Afvikling af hold onsdage i tidsrummet 9.30 – 11.00

Brug af hallen

Motionscenter

Kaffe og hyggeligt samvær i Cafeen

 

Med sportslig hilsen

Espehallen

 

Knud Bæklev

T: 6266 1510

M: sport@espehallen.dk

JUMPING FITNESS I ESPE HALLEN

Det er med glæde at vi i dag har fået bevilliget penge til oprettelse af Jumping Fitness i Espe Hallen.

Inden længe vil vi igangsætte arbejdet med at få købt trampoliner og få uddannet en instruktør.

Kunne du evt. Tænke dig at blive instruktør så send en mail på sport@espehallen.dk og fortæl lidt om dig selv.

Priser m.m kender vi ikke endnu, men vi vil naturligvis skele til den undersøgelse vi lavede først på året.

Ønsker du allerede nu at forhåndstilmelde dig til Jumping Fitness så send en mail på sport@espehallen.dk , med navn,adresse og telefonnummer

Hvad er Jumping Fitness?

Jumping er et dynamisk fitnessprogram, som udføres på specielt udviklede trampoliner.

Der hoppes i takt til god musik, sveden kommer frem på panden, og smilet kommer helt naturligt også frem. Det er skånsomt for knæ og andre led, da man hopper på det bløde underlag. Så det er en sportsgren, hvor alle kan være med.

Grundlaget for Jumping Fitness er en kombination af hurtige og langsomme spring, variationer af traditionelle aerobictrin, og dynamiske sprint.

Jumping Fitness er en fantastisk træning kombineret med god musik og glade mennesker. Kompleksiteten af øvelserne bevirker, at hele kroppen bliver styrket.

Jumping Fitness er tre gange mere effektiv end løb, hvilket blandt andet skyldes den konstante tyngdekraftsændring, der medfører at mere end 400 muskler bliver aktiveret samtidig.

Jumping Fitness forbedrer styrkelsen af de komplekse muskler i hele kroppen og er takket være trampolinens bløde affjedring velegnet til genopbygning efter skader.

Jumping Fitness øger lungekapaciteten og den overordnede udholdenhed.

Jumping er ikke vanskelig koreografi, men er velegnet for alle.

 

Med sportslig hilsen

Espehallen

Knud Bæklev

T: 6266 1510

M: sport@espehallen.dk

Rudme Rally – kom og vær med

– Er åben for alle – fra nær og fjern!
– Foregår sammen med vores årlige forårsmarked den 26. maj 2018 kl. 10.00-15.00.
– Børnedyreskue er der også – altså ikke med børn, men med børnenes dyr

Så byg din egen sæbekassebil – din far vil elske at hjælpe til, og tag dine venner med til Rally i Rudme.

Regler
Grundlæggende er det ligesom Ramasjang Rally fra DR.
Alle fra 0.-7. klasse kan deltage. Holdstørrelse: 3 racerkørere.
Alle hold kører en solotidskørsel på banen, som er ca. 90 m, – med et køreskift. Hvert hold kører dernæst et race med et andet hold, som bedst matcher ens tid i tidskørslen.
Finaleløb i klasserne: U-2. klasse, U-5. klasse og U-7. klasse, – altså U for under.

Sikkerhed
Ingen biler må være for farlige og skal kunne godkendes af racersikkerhedschefen. Alle kører med hjelm og knæbeskyttere (som kan lånes).
Det er præmier til løbets flotteste bil og til de hurtigste biler.

Tilmelding
Skriv til SFO-Søren på annesip.herringe@gmail.com
Deltagelse er gratis

Gode links til inspiration
http://www.dr.dk/Ramasjang/Ramasjang_Rally/ramasjang-rally.htm
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/byg-en-s%C3%A6bekassebil

Rudme Rally Open

Rudme Friskole

Rudmevej 95, – Gudme
Events

 

Stor succes for diletanten i Hillerslev

Dilettanten i Hillerslev er blevet en bragende  succes  i området

Besøgstallet har aldrig været større.

Over 170 personer har set forestillingen over 2 dage.

Dilettanten  har i år fået eget lysanlæg og scenen er blevet udvidet.

Marianne Bryld fra Gestelev tager gerne turen til Hillerslev  og  sammen med skuespiller og instruktør Keld Andresen har de over år fået større og større succes med deres forestillinger.

Borgerundersøgelsen er nu blevet til rapport

I efteråret deltog 15 % af klynges borgere i en spørgeundersøgelse udarbejdet af DGI og Klyngen hånden under Midtfyn er nu er blevet til en rapport.

Det blev en rapport der beskriver vores mødesteder, vores ønsker om aktiviteter og  hvordan vi trives i klyngen.   Vi kan også se af rapporten at vi har fået tilvækst af unge mennesker til området…. og mange andre spændende informationer,

Rapporten er nu offentlig tilgængelig  klik  HER