Geografi og historisk baggrund

Beliggenhed

Klyngen er hjemhørende i Faaborg-Midtfyn Kommune, der ligger syd for Odense. Geografisk er den placeret sydvest for Ringe på Midtfyn. Området er en del af Midtfyns Provsti.

Indbyggertal

Det samlede indbyggertal i Faaborg-Midtfyn Kommune er i januar 2017 opgjort til 51.374 borgere.

Espe, Gestelev, Heden, Herringe, Hillerslev samt Vantinge sogn har tilsammen 4.269 indbyggere. De er fordelt med 1.486 i Espe sogn, 1.082 i Gestelev, Heden, Vantinge sogn, 839 i Hillerslev sogn og 857 i Herringe sogn.

Landdistrikt tæt på stort byområde

I forhold til Ministeriet for By, bolig og landdistrikters redegørelse fra 2014, hvor de beskriver 4 områdetyper for bosætning, har hele området under 30 min. kørsel til Odense.

Klyngen hører på den baggrund til kategori 3, som er; Landdistrikter tæt på de største byer: områder hvor mere en
halvdelen af indbyggere bor uden for byer med over 3.000 indbyggere og indenfor en halv times kørsel fra et af de største
byområder i landet.

Selvstændige sogne

Historisk har Espe, Gestelev, Heden, Herringe, Hillerslev samt Vantinge sogne defineret sig som selvstændige sogne. I hver af sognene indgår en række mindre landsbyer og bebyggelser, som også har stednavne.

I Espe er det Krarup, Snarup, Søfælde, Lydinge, Tange, Findinge, Pennsylvanien og dele af Tingsskoven.

I Gestelev, Heden, Vantinge er det Palleshave, Nordskov og Boltinge.

I Herringe er det Rudme, Volstrup, Brangstrup og Boltinggaardskov.

I Hillerslev er det Højrup, Sallinge og Nybølle

Disse indgår også i klyngens geografi og samarbejdet på tværs.

Ringeegnen

I 2015 vedtog Faaborg-Midtfyn Kommune en ny udviklingsstrategi, hvori man overgik til en opdeling i tre egne, som erstatning for en tidligere opdeling af kommunen i fem områder. Hertil var et ønske om at udvikle by- og egnsprofiler for disse tre egne: Forstadsbåndet, Ringeegnen og Faaborgegnen.

By- og egnsprofilen sætter fokus på eksisterende og kommende styrker, særlige kendetegn, og hvad egnen kan tilbyde nuværende og kommende borgere.

Klyngen indgår som en del af Ringeegnen, der har overskriften ”Hånden og Ånden”.

Skoledistrikt

Faaborg-Midtfyn Kommune er opdelt i tretten skoledistrikter. Klyngen tilhører det samme skoledistrikt, Espe
skole skoledistrikt.