Krarup sportsplads – fra boldbane til fællesområde.

Ansøger  Krarup Friluftråd

Karsten Hansen , Krarup Nordegn 6, 5750 Ringe, 20631342 nordegn6@live.dk

“Krarup sportsplads – fra boldbane til fællesområde” – Etablering af rekreativt område i Krarup.

Den gamle fodboldbane i Krarup er blevet nedlagt og aktiviteterne flyttet til den nærliggende by Espe. Banen ligger lige ved siden af Krarup Friskole og Børnehaven – og Vuggestuen Krudtuglen. Med den optimale placering midt i byen, vil der være nem adgang for børn i alle aldre og øvrige beboere i Krarup by og omegn.

Projektet er tænkt som et sted, hvor flest mulige aktiviteter kan forenes. Området skal beplantes med træer og buske, så der skabes nogle frirum til aktiviteter, der kan være med til at fremme friluftsliv, naturoplevelser og læring i lokalområdet.

Aktiviteter:
– Frirummene vil blive forbundet af stisystemer, der vil være tilgængelige for handicappede i kørestol.
– Beplantningen skal mærkes med QR-Koder, så der kan findes læring og oplysning om planterne.
– Der etableres et ude-laboratorium / Madpakkehus der kan benyttes af skole og børnehave til læring i det fri, innovativ naturfagsundervisning samt læringen i naturen, hvor dyr og planteliv kan undersøges. Der plantes med frugttræer og buske, så der kan høstes og bearbejdes produkter (fra jord til bord)

– Der opstilles miljøvenligt affaldshåndtering

– Der opsættes 2 shelters med bålsted.

– Der opsættes et antal crossfit motionsredskaber.

– Kendskab/læring om lokalområdet. De forskellige stier får navne efter de lokale områder der hører til området (Krarup Nordegn / Søfælde / Tange/ Snarup m.fl.).

Projektet tidsplan

Hele projektet afsluttes senest 2020

 

Projekt Budget

516.00.-

Borgerbudget ansøgning

55.000.-

Egen finansiering

30.000

Anden finansiering

306.000.-