Vantinge

Landsbyen er centreret om byens aktivitetsplads og den gamle skole, hvor boligmassen bærer mere præg af parcelhuskvarter – end af den oprindelige landsby. Oplandet udgøres derimod af mange husmandssteder og ejendomme, hvor der i dag er hobbybrug, mange har hestehold og samles om ridesporten.

Vantinge adskiller sig fra Heden og Gestelev, ved at have relativt mange arbejdspladser lokalt.

I perioder har der været ”ind-pendling” til Vantinge til især Miljøvirksomheden NLM, Heldagsskolen, Vantinge Møbelindustri, -VVS, -Autoværksted, Byggeri-og entreprenørfirmaer, landbrug samt stadigt flere beboere med hjemmearbejdspladser inden for handel, musik og –konsulentbranchen.

 

læs lokalbladet ” posten ” her