Processplan for Borgerbudget 2018

1. Involvering – august/september

Ansvarlig: Koordinationsgruppen
Deltagere Jan , Tina og Tyge
Hvad:
 • Designe processen og Involvere lokale tovholdere
  • Rudme: (Tyge)
  • Heden/Vantinge: Karl Peter  ( Tina )
  • Hillerslev: (Jan)
  • Gestelev:  Heidi ( Tyge)
  • Krarup: Skoleleder  ( Tina )
  • Espe:  Lokalråd, skole  ( Tina )
 • b) Unge med på råd. Kontakt til skolernes ældste klasser.  Espe (Tina),  Hjemly (Tyge) Rudme ( Tyge) Krarup ( Tina )
 • c) Aftale dato og lokale med lokale tovholdere til et ideudviklingsmøde ultimo september.

2. Prikkerunde – september

Ansvarlig: Lokale tovholdere (+ evt Tina/Tyge)
Hvad:
 • Lokale projektmagere, kreative sjæle og centrale aktører prikkes/inviteres direkte ved personlig henvendelse. De gøres opmærksom på klyngen, på borgerbudgetteringsprocessen og inviteres til ideudviklingsmødet.
 • Offentliggørelse af ideudviklingsarrangementet i lokale blade, FB sider, infostandere og maillister. Alle invitere

3. Udviklingsmøde – ultimo september

Ansvarlig: Lokale tovholdere (+ evt Jan, Tina , Tyge)
Sted: Lokale forsamlingshuse/skoler/haller
Deltagere: Prikkede lokale projektmagere og alle borgere inviteres
Hvad:
 • Afholdelse af et ideudviklingsmøde ca 3 timer
 • Igangsætning af lokale projektudviklingsgrupper

4. Projektsparring – 7. oktober kl. 14.00 i Espe hallen

Ansvarlig: Koordinationsgruppen for Ringeegnen (+ Tine og Tyge)
Sted: Espe Hallen
Deltagere:  Alle
Indhold: Fællesmøde, hvor hver projektgruppe kan komme og få sparring på deres ide. Der sammensættes et kreativt ekspertpanel som kan hjælpe ideen videre.

5. Projektindlevering – 15. oktober kl. 23:59

Ansvarlig: Jan, Tina og Tyge
Tidspunkt Senest d. 15. oktober 23:59
Hvor Sendes  på mail til haandenundermidtfyn@gmail.com
Beskrivelse Projekterne skal beskrives på én A4-side enten på dynamisk dokument på hjemmesiden eller som downloaded dokument.
Projekterne synliggøres på hjemmesiden.

6. Afstemningsmøde  – 11. november kl. 14:00

Ansvarlig: Jan , Tina og Tyge
Tidspunkt 11. november kl. 14:00
Sted ( Espe Skole) Mangler endnu godkendelse fra skoleleder
Deltagere Alle fra landsbyklyngens lokalsamfund
Indhold Afstemning om projekterne
Forslagene vises frem og debatteres.
Afstemningsreglerne besluttes af den tilstedeværende forsamling.

7. Implementering –

Ansvarlig:  Ansøger der får tildelt borgerbudgetpenge
Beskrivelse Projekterne skal afvikles i 2019 og være afsluttet inden 2020