RUDMIVERSET

Vi søger til en ”Lege, løbe og forhindringsbane”, der skal være en kickstart til skabelse af et større lege- og bevægelsesunivers i Rudme.

Leg og bevægelse giver glæde, samler og skaber fællesskaber på tværs af alder, etnicitet og køn. Vi har ikke et attraktivt bevægelsesområder i Rudme, vi drømmer derfor om at skabe en lege, løbe- og forhindringsbane for alle på Rudme egnen. Banen skal, som noget helt centralt, indeholde forskellige elementer og aktiviteter der appeller til mange målgrupper:

  • Motionerende og hundeluftere, der kommer forbi, kan bl.a. bruge banen til udstrækning og styrkeøvelser
  • Børn i alle aldre (skole, børnehave og vuggestue) kan lege og udfordre deres balance og hurtighed
  • Brugere af skolens faciliteter kan bruge den til øvelser (fx yoga- og gymnastikhold for voksne)
  • Områdets børn, der frit må benytte skolens udearealer når skolen er lukket

Opførelsen af vores nye lege og forhindringsbane skal danne rammen om- og skabelsen af nye relationer og fællesskaber. Vi tror på inddragelse og medbestemmelse og vil derfor invitere børn og unge ind i den kreative og skabende proces af banen. Dette vil bl.a. ske i samarbejde med Rudmes Billedskole og lokale kreative ildsjæle.

Vi håber med banen at gøde vores lokalsamfund med et attraktivt samlingssted, hvor folk mødes i hverdagen, også tilflyttere der ikke kender nogen, eller familier der ikke har børn på skolen. Vi ønsker at forsætte den lange tradition som området repræsenterer, hvor vi forpligter os på hinanden og realiserer ideer som opstår i mødet med andre mennesker.  Banen bliver en del af et større sammenhængende lege- og bevægelsesunivers der vil være åben for alle.

Ide-mager

Rudme Friskole, Rudme lokalråd, Rudme Billedskole og HSGI

Evt. omkostninger

Projekts samlede pris:
40.000
Ansøgt beløb:
20.000
Selvfinanciering samlede pris:
0
Øvrig financiering:
20.000
Deadline