Sallinge Brandsprøjtehus

Der ønskes opført et brandsprøjtehus med udstilling af Sallinges originale brandsprøjte fra 1920erne til minde om byens historie, og som vartegn for fællesskabets og frivillighedens kræfter og værdi i vort lokalsamfund.

Tæt ved brandsprøjtehuset ønskes opført en naturlegeplads med shelter og bålplads som sideprojekt for at gøre huset og dets historie et attraktivt sted for lokale beboere og familier at komme til og opholde sig for at være sammen i og omkring lokalmiljøet og dets historie. Huset vil placeres centralt i Sallinge ved åen, så der indbydes til historie, samvær og natur –  som et centralt samlingspunkt for lokale og udefrakommende.

Ide-mager

Sallinge Beboerforening

Evt. omkostninger

Projekts samlede pris:
110.000
Ansøgt beløb:
40.000
Selvfinanciering samlede pris:
70.000
Øvrig financiering:
0
Deadline