Sallinge Naturlegeplads

Der ønskes opført en naturlegeplads i Sallinges som et delprojekt til opførelsen af sprøjtehuset fr som samlingspunkt for fællesskabets og frivillighedens kræfter og værdi i vort lokalsamfund.

Naturlegeplads med shelter, gynge, sandkasse og bålplads for at gøre pladsen et attraktivt sted for lokale beboere og familier at komme til og opholde sig for at være sammen i og omkring lokalmiljøet helt ned til Sallinge Å. Naturlegepladsen vil nemlig placeres centralt i Sallinge ved åen, så der indbydes til samvær og natur –  som et centralt samlingspunkt for lokale og udefrakommende.

Ide-mager

Sallinge Beboerforening

Evt. omkostninger

Projekts samlede pris:
40.000
Ansøgt beløb:
20.000
Selvfinanciering samlede pris:
20.000
Øvrig financiering:
0
Deadline