Visionært Pædagogiske Eksperimentarium

Vi søger støtte til et pædagogisk visionsseminar med Ringeegnens 5 folkeskoler, 8 friskoler, 1 privatskole, 4 efterskoler, 1 gymnasium og 1 højskole.

Danmarks mest innovative pædagogiske tænker, Christen Kold, hyldes iår på sin 200 års dag.  Han havde afgørende indflydelse på den skoleudvikling der har præget Midtfyn de sidste 150 år. I Rudme har man i dette efterår rejst en skulptur af ham og håber med dette initiativ at sætte gang i en nytænkning af den danske skolemodel. Og den kan passende starte her på Midtfyn.  Nye teknologier ændre på mange ting, i disse år. Og undervisningsformer, skolestrukturer, læringsmål og lærerroller står foran en større omstilling til det nye. For at være på forkant, kræver det at en bredere form for samarbejde. Derfor mener vi at dette initiativ kan være med til at reagere vores skoler, og dermed vores børn til en tryggere fremtid.

Det nye i visionsseminaret er, at så mange forskelligartede skoleformer i et lokalområde søger at samarbejde. Målet er i fællesskab at udvikle lokalområdet til et pædagogiske eksperimentarium, som kan måle sig med det Kold satte i gang da han første gang slog sig med i Ryslinge.

Seminaret tænkes afholdet på Foderstoffen i Rudme eller andet neutralt sted.

Ide-mager

Rudmekompagniet.dk

Evt. omkostninger

Projekts samlede pris:
0
Ansøgt beløb:
20.000
Selvfinanciering samlede pris:
0
Øvrig financiering:
0
Deadline