Fra Boldbane til Fællesområde

Projektet indebærer en ændring af den gamle boldbane i Krarup fra kun at være fodboldbane til dels at være et område med idrætsaktiviteter og til dels at være et lærings/aktivitets og oplevelsesområde.  Aktivitetsområdet vil bestå af beplantning, madpakkehus, redskaber, bålplads, shelters mm. Området vil være inddelt i parceller med hver sit egnsnavn og parcellerne vil være afgrænset af stier, se tegning.

Beplantningen vil være forskellige danske buske og løvtræer med læring for øje. QR-koder til beplantningen skal udvikles i samarbejde med skolen.

Målet er at kunne tiltrække beboere i alle aldersgrupper fra hele sognet. Desuden skal det være tilgængeligt for sognets turister og besøgende. Gerne med overnatning i shelters.
Desuden kan området benyttes af skole, børnehave, dagpleje mm. til aktiviteter og læring. Evt. udflugter med madpakker.

Alle sognets foreninger, børnehave, skole og kirke har været inde omkring opstart af projektet. Så der er bred opbakning til dette projekt. Etableringen kræver en del frivilligt arbejde, hvilket der allerede er givet tilsagn om.

Tidsplan:

  • Detailplan januar og februar 2018
  • Fondssøgning marts 2018
  • Rydning og klargøring af området sommer 2018
  • Plantning mm efterår 2018

Ide-mager

Krarup Friskole, Reventlowskolen

Evt. omkostninger

Projekts samlede pris:
190.000
Ansøgt beløb:
50.000
Selvfinanciering samlede pris:
0
Øvrig financiering:
140.000
Deadline
Projekt filer: