Vantinge – en virtuelle landsby om føje år

Kan vi udvikle Vantinge forsamlingshuset til et multihus med rum til andet end fester – og give plads til et righoldigt liv på landet for børn, unge, voksne og gamle?

Udfordringen er et mere attraktivt hus – tilgængeligt for anden anvendelse.

Ideer til en større udbygning er netop sat til debat om et depot- og anretterum, en ombygning af forgang og garderobe, en udbygning af toiletfaciliteter samt et multimedieanlæg og udbygning af scenen til et sådant anlæg. En investering på ca. 500.000 kr. + moms.

Med et multimedieanlæg kan vi gøre huset til det lokale multimedie center – og på sigt den virtuel landsby med adgang til den store vide verden med en iPad i hånden.

Vantinge vil vokse eksplosivt med tusindvis af kontakter – og ”alverdens nye beboere”.

Nuværende og nye foreninger og grupper vil blive til sociale netværk og medier – livet i landsbyen vil med tiden udspringe herfra. Det ses allerede med flytningen af de nuværende arrangementer fra skolen og børnehaven til forsamlingshuset.

Ændringen af huset rolle kunne markeres med et nyt navn, VANTINGE HUS – det lokale kultur- og mediecenter. Huset forventes at udvikle et tættere samspil med

  • Kirken og graverhusets mødefaciliteter
  • Smedekrogen – legepark, idræts- & festplads
  • Tennisbane & petanquebane

Det første skridt er et multimedieanlæg i 2018 til 55.000 kr. + moms.

Det giver mulighed for utallige aktiviteter og arrangementer

En datastue for alm. internetbrugere vil kunne blive rammen for et værested og netværk for seniorer og ældre på landet eks. e-handel, brug af www.borger.dk, video og
foto afspilning til foredrag og fester.

Men for andre brugere er mulighederne e-Sport, alm. gaming, egen spilproduktion, musik på computer, fotoredigering, konsolspil til børn, dansespil med motion detection.

Vi er i dialog med

  • Lokalråd
  • HEVA
  • Døråbneren
  • Menighedsrådet
  • Lokale- & Anlægsfonden
  • Mediekoncernen, Aarhus Filmby

Ide-mager

Vantinge forsamlingshus/Bo Nielsen, formand

Evt. omkostninger

Projekts samlede pris:
68.750
Ansøgt beløb:
18.750
Selvfinanciering samlede pris:
18.750
Øvrig financiering:
25.000
Deadline
Projekt filer: