Selvforståelse og organisering

Fra 1970 og til kommunalreformen i 2007 var Volstrup, Rudme, Herringe, Snarup, Krarup, Espe, Højrup, Hillerslev, Sallinge, Heden, Vantinge og Gestelev landsbyer der hørte til i den daværende Ringe Kommune.

Med kommunesammenlægningen blev de mange små landsbyer lagt ind under en ny stor kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, men lokalområderne stod relativt godt rustet i denne omstillingsproces.

Dette forårsaget af, at Ringe Kommune i perioden 1998 til 2015 havde deltaget i Indenrigsministeriets pilotprojekt ”Liv i Landsbyerne”. I projektet blev der udformet landsbyplaner, som efterfølgende blev registreret som officielle lokalplaner.
Der blev lavet landsbyplaner/lokalplaner for følgende landsbyer:

 • Heden
 • Vantinge
 • Gestelev
 • Hillerslev
 • Herringe-Rudme-Volstrup
 • Krarup
 • Espe

”Det interessante ved projektet ”Liv i landsbyerne” var, at det ændrede holdningen blandt borgerne i landsbyerne fra en kræve mentalitet til, at vi er nødt til at stå sammen i den enkelte landsby og løfte opgaven selv”
Lisbeth Sommerlund, Arkitekt og Planlægger Faaborg-Midtfyn Kommune

”Borgermobiliseringen” i forløbet omkring landsbyplaner tog alene udgangspunkt i de enkelte landsbyer.

Op gennem 80´erne og 90´erne, blev foreninger fusioneret og foreningssamarbejdet styrket i og mellem Hillerslev, Højrup, Sallinge og Nybølle. Dette gjorde sig også gældende i Volstrup, Herringe og Rudme.

En årsag hertil var, at der er tale om mindre lokalsamfund, hvor det var svært at opretholde foreninger.

I perioden op til kommunesammenlægningen, 2005 – 2007 går foreningerne og mindre lokalsamfund sammen om at danne lokalråd, og der dannes flg. lokalråd som fortsat er aktive:

 • Gestelev-Heden-Vantinge lokalråd (landsbyerne Heden, Vantinge og Gestelev)
 • Hillerslev Sogns lokalråd (landsbyerne Sallinge, Højrup, Hillerslev og Nybølle)
 • Rudme Lokalråd (landsbyerne Herringe, Rudme, Volstrup)
 • Krarup-Espe Lokalråd (I 2015 blev lokalrådet nedlagt. Koordineringen er lagt tilbage til de eksisterende to beboerforeninger i henholdsvis Krarup og Espe.)

”Et formelt samarbejde mellem vores tre landsbyer er først opstået med dannelse af de 21 lokalråd i Faaborg-
Midtfyn Kommune” Citat fra Heden-Vantinge-Gestelev Udviklingsplan. (2008)”.

Formålet med etablering af lokalråd var at styrke samarbejdet mellem borgere, foreninger og erhvervsliv.

Dette inden for geografisk afgræsning, der var defineret af områdets beboere, (ofte sognegrænser). Efter etablering af lokalrådene går disse i gang med at udarbejde udviklingsplaner, og der forelægger udviklingsplaner for tre ud af fire lokalråd.